תנועות כלכליות

תנועות כלכליות

עולם סוער ובו תנודות כלכליות חדות, המשפיעות על החברות הגדולות ביותר בעולם, על הבנקים השונים ועד לאזרח הקטן, נוכח בתחומים השונים בחיינו, החל בהיותנו צרכנים של מוצרים שונים וכלה בהשקעות במהלך מסחר בבורסה או בחירת מסלול בלקיחת משכנתא. כדי להבין את המושגים השונים וכדי להימנע מחשיפה לאפיקי מניות בעלות תנודות חדות, יש להיעזר ביועץ השקעות מנוסה ובכ"מ להעמיק את הידע האישי.

אלו, אף על פי שהם מוצעים כשירות בכל בנק או בית השקעות זה או אחר, אינם אובייקטיביים ועל כן עשויות להיעלם מעינינו אפשרויות רווחיות הנפתחות בהבנה מעמיקה. למידה של השפעות מדדים שונים על חיינו הפרטיים תעלה את רמת החיים האישית על ידי ניהול מושכל של השקעותינו.