מה הם חוזים עתידיים

השוק הישראלי, בדיוק כמו השוק הבינלאומי ובפעמים רבות גם באופן משולב בד בבד עימו, מציע למשקיע הפוטנציאלי מגוון רחב של אפיקי השקעה בהם יוכל למצוא את עתידו, להבטיח לו ולמשפחתו בטחון כלכלי, למצוא עניין ואתגר רב בכל הקשור לשימוש בכלים פיננסיים וכלי חיזוי וחישוב שונים בתחום ייעוץ השקעות, ולהיכנס לאיבו של תחום מרתק ותוסס, דינאמי ובעל השפעה על העולם כולו, על כל תחום שהוא בחיי היומיום של האדם.

השוק הבורסאי מבטיח למשקיעים צעירים אווירה תוססת ואפשרויות רווח משמעותיות, במידה והמשקיעים לומדים להשתמש נכונה בכלים הפיננסיים שניתנו להם. כמו בכל שוק אחר, במידה וסוחר מעוניין לרכוש מניה עתידית, נייר ערך או סחורה, ואילו המוכר עדיין אינו מוכן למכור את סחורתו, אזי יכול הסוחר המעוניין ברכישה להחתים את הסוחר על חוזה המהווה כלי פיננסי הנסחר בבורסה.

חוזים עתידיים מהווים אסמכתא להתחייבותם של שני הצדדים לעסקה, כאשר תצא לאור. חוזים עתידיים באים לידי שימוש כאשר שני סוחרים מעוניינים לחתום על עסקה עתידית ומבטיחים בכך את עצמם. המוכר מבטיח כי הקונה אכן ירכוש ממנו את מרכולתו, ואילו הקונה יודע שהסחורה תימכר לו גם אם המחיר הכללי יעלה. המחיר, כמו שניתן להבין, נקבע מראש ואילו התשלום עצמו מתבצע בעמדת מסירת הסחורה.

יחד עם זאת, החותמים על חוזים עתידיים מודעים להגבלה המוטלת עליהם. בצד ההבטחה כי תימנע אפשרות של הפסד, גם אפשרות של הגדלת הרווח נמנעת עם החתימה על חוזים עתידיים, המגבילים את המחיר על הסחורה מראש. במידה ומחירה בשוק יעלה, במידה ויעלה הביקוש לסחורה זו או במידה ולא יהיה ניתן להשיגה באמצעים אחרים – המוכר למעשה יימצא מפסיד לעניין זה מחתימה על חוזים עתידיים על הסחורה הרלוונטית.

גם במקרה ההפוך, אם תימצא הסחורה כלא יעילה, אם מחירה ירד באופן קיצוני או אם יהיה ניתן להשיגה באפיקים אחרים במחיר טוב יותר, אזי ימצא הקונה כי ידו על התחתונה בעסקה זו. כנגד חוזים עתידיים הנחתמים על ידי שני צדדים נהוג להפקיד בטחונות כספיים הנקראים "מרג'ין" (Margin).

ישנם חוזים עתידיים המאפשרים לשני הצדדים לסגת מההתחייבות בתנאים או בסייגים מסוימים, כמובן ברצונם של שני החתומים על החוזה. סעיף זה מבטיח את שני החותמים כי בכל מקרה של נסיגה מההתחייבות מצד אחד מהשניים, לא ייאלץ לשלם קנס או להפסיד סכום כסף משמעותי. לרוב, חוזים עתידיים כוללים פרמיה המהווה מקדמה ומגיעה בדרך כלל ל- 10%.

המלצות של עורך הבלוג בנושא חוזים עתידיים: startrade | usgcapital | smartcapital