foreign exchange מתקרבים לסוף 2012

כן אז אנו מתקרבים כבר לרבעון האחרון של שנת 2012 בפחות מחודשיים (60 ימים) וניתן לראות שיש תזוזה בכיוונים חשובים מאד בעולם המטבעות חוץ. היינו עדים לעלייה של הדולר בחודשים האחרונים והדולר עכשיו עומד על מעל 4 שקלים לקנייה ומכירה. משהו שלא היה מאז שנת 2007 וזה מראה מגמה של התאוששות בארצות הברית. אנשים רבים חוששים שיהיו שינויים דראסטים בערכים השונים של פורקס ובמסחר במטבעות החוץ השונים באם תהייה מלחמה נגד אירן. אני סבור כי החשש הראשון שלכם צריך להיות לא לכוחות של השווקים אלה של הצא שלנו ושל בעלי בריתינו. ניתן לומר כי אנו נתאושש במהרה מנפילה כלכלית פתאומית בעקבות מלחמה אך המצב הפוליטי העולמי שלנו אולי לא. מי שרוצה להמשיך לסחור בסוגי פורקס שונים לדעתי אינו צריך לחשוש ויכול להמשיך כהרגלו.