USGcapital.com

USGcapital.com

אתר אינטרנט מקצועי. מומחה מספר אחד בישראל בנושא פורקס. מסחר בפורקס. מסחר במטבע חוץ, אנרגיה, גז טבעי ועוד הרבה סוגי מסחר. פורקס הינו סוגים שונים של מטבעות חוץ. כפי שאתם בוודאי יודעים ניתן לקנות ולמכור כספים מכל הסוגים וניתן לעשות זאת גם מהמחשב בבית. שיטת מסחר זאת נקראת מסחר רובוטי במטבע חוץ פורקס.

בשיטה זו תוכנת מחשב מתקדמת עושה את המסחר עבורכם. אתם מכניסים אליה הוראות מעטות מאד בצורה ידנית לגבי סכומים והיא עושה עבורך את שאר העבודה. אנשים אשר רוצים לסחור במטבע חוץ פורקס יהנו מאד מתוכנות מסוג זה במיוחד תוכנה מטה טריידר 5 החדשה אשר יש לה מגוון קריטריונים חדשים ויחודיים. USGcapital הינו אתר פורקס מקצועי.

מסחר בבורסה בתל אביב מאופיין בהיקפים נמוכים יחסית ובייחוד בין מניות אשר אינן נמנות על מדדים מובילים. לעומתו, מחזורי מסחר מט"ח הינם עצומים ולא ניתן לשלוט או להטות אותם לכיוון מסוים על ידי אחד או יותר מהגורמים המעורבים. המסחר מט"ח מנוגד למסחר מניות מאחר והוא נערך במחזורים עצומים כך שאין צורך לחכות למוכר או קונה על מנת לבצע עסקה. ברגע שבוחרים בביצועה, היא מאושרת באופן מיידי. במהלך לימודי שוק ההון לומדים להכיר את אופני המסחר השונים על בוריים ואופיים. לעיתים ישנן עסקאות או השקעות שונות הנחתמות בהתחייבות של חוזים עתידיים. דהיינו, הצדדים מתחייבים לרכוש מדדים או מט"ח האחד מהשני בעתיד, גם אם מחירי הסחורות יעלו או ירדו.