שוק ההון

חוזים עתידיים

במהלך לימודי שוק ההון נרכש ידע הנוגע לכל אחד ואחד, שכן לימודי שוק ההון עוסקים בנושאים עיקריים כגון מסחר בבורסה ומסחר מניות, לימודים העוסקים באג"ח שונות כמו גם מט"ח הנסחר מדי יום ביומו בבורסה. המטרה העיקרית של שוק ההון היא מתן אפשרות לגופים הציבוריים לגייס כספים מהציבור שיתרמו להתפתחותם של הגופים. הבנה יסודית של מסחר בבורסה מאפשר השקעות שונות וביצוע עסקאות מתוך הכרה של הבורסה. מסחר בבורסה מתאפיין בחוסר ודאות כי למעשה יכול להיווצר מצב בו מניות הינן חסרות ביקוש ונמכרות במחירים נמוכים, בדומה לאופי מסחר מט"ח כאשר המטבע עלול לאבד מערכו במהירות. חתימה על חוזים עתידיים מתאפשרת תודות ללימודי שוק ההון והבנה מעמיקה של מדדים שונים.

למידע נוסף גלוש לאתר בקישור הבאhttp://www.smartcapital.co.il/IndependentTrading/מוצרי-השקעה/